جزیره کیش میزبان بزرگترین جشنواره ایرانی سازی صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و پالایش

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نمایشگاه با حضور بیش از 270 شرکت کننده شامل مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی، شرکت های دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و ارائه دهنده خدمات در صنعت نفت،گاز، پتروشیمی و پالایش، بانک های عامل و بیمه ها در فضایی به مساحت 21 هزار مترمربع در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود.

همچنین 10 و 11 بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی کیش در 24 نشست تخصصی با موضوعات فرصت ها و چالش های توسعه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، تقویت توان داخلی و افزایش نقش شرکت های دانش بنیان در ایرانی سازی صنعت نفت متخصصان این حوزه با یکدیگر دیدار وگفت وگو می کنند.برگزاری 500 جلسه به هم رسانی برنامه ریزی شده، از شاخصه های ارزشمند این رویداد ملی است.

گفتنی است این همایش ونمایشگاه به عنوان یکی از موثرترین رویدادهای این حوزه در زمینه افزایش نقش شرکت های داخلی به ویژه شرکت های دانش بنیان و نوآور در زمینه تامین نیازهای فناورانه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش کشور وارد پنجمین دوره برگزاری خود می شود.

پنجمین نمایشگاه و همایش حمایت از تولیدات داخلی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با مشارکت و حمایت معاونت علمی و فناوری واقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ، معاونت مهندسی و پژوهش وزارت نفت، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و صندوق نوآوری و شکوفایی 9 تا 11 بهمن ماه در جزیره کیش برگزار می شود.

فهرست