اطلاعیه شماره 5

اعلام و معرفی مدیر فنی نمایشگاه و پیمانکاران غرفه سازی

با عنایت به برنامه ریزی های به عمل آمده در ستاد برگزاری رویداد مبنی بر زیبایی بصری در طراحی های غرف نمایشگاهی و حفظ نظم عمومی نمایشگاه از کلیه مشارکت کنندگان محترم خواهشمند است جهت هماهنگی ساخت غرفه های خود از طریق لینک ذیل اقدام نمایند.

کلیک کنید

 

همچنین این مجموعه آمادگی دارد نسبت به ارائه سایر خدمات به مشارکت کنندگان محترم اقدام نمایند.
ضمنا شماره 09120882812 جناب آقای ذوالفنون به عنوان مدیر فنی نمایشگاه جهت هماهنگی های لازم اعلام می گردد.
فهرست